Τι είναι η κομποστοποίηση

Επιστρέφουμε στη φύση ότι απλόχερα μας χαρίζει.

Η κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία μετατροπής των οργανικών υλικών εδαφοβελτιωτικό (κομπόστ). Είναι ο πιο άμεσος και σημαντικός τρόπος φυσικής ανακύκλωσης.

Υπολογίζεται, ότι τουλάχιστον το 35%  των οικιακών απορριμμάτων  είναι σε θέση να κομποστοποιηθούν. Η κομποστοποίηση αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο.

Η διεργασία που ακολουθείται είναι ίδια με την αποικοδόμηση που συντελείται στη φύση, αλλά υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Έτσι, έχουμε την ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων που μας χαρίζει η φύση, καθιστώντας την πιο γρήγορη και πιο ευέλικτη, ως προς την ποιότητα και την ποσότητα του υλικού.

Στην Ευρώπη, η συνολική παραγωγή κομπόστ από βιοαπόβλητα είναι πάνω από 35.000.000 κ.μ. / έτος, με αυξητική τάση. Από αυτά, το 25% περίπου καταναλώνεται στην γεωργία.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη οργανικής ουσίας από την ελληνική γη και υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες σε παραγωγή κομπόστ.  Είναι βέβαια υπαρκτός και  ο κίνδυνος ερημοποίησης κάποιων περιοχών της πατρίδας μας. Η παραγωγή κομπόστ στην πατρίδα μας είναι σε αρχικό στάδιο και με μικρές ποσότητες .