Τα Οφέλη της κομποστοποίησης

Όπως όλοι γνωρίζουμε και συχνά σχολιάζουμε, η φύση από μόνη της δεν παράγει απορρίμματα. Η ανθρωπογενής δράση είναι αυτή που τα παράγει.

Σήμερα, τουλάχιστον το 35% των ανθρώπινων αποβλήτων είναι οργανικά.

Η πρώτη θετική επίπτωση από τη διαδικασία ανακύκλωσης των οργανικών υπολειμμάτων είναι:

Λιγότεροι και μικρότεροι χώροι ταφής απορριμμάτων.

Η διαδικασία της κομποστοποίησης μειώνει σημαντικά τον όγκο, αλλά και την ποσότητα των υλικών τα οποία σήμερα θάβουμε με διάφορες μεθόδους.  Απομακρύνει τα απόβλητα από την είσοδό τους σε χώρους διαχείρισης απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την  μείωση παραγωγής στραγγισμάτων και αερίων του θερμοκηπίου.

Υπερθέρμανση του πλανήτη - κλιματική αλλαγή

Όσο λιγότερα βιοαπόβλητα καταλήγουν για ταφή, τόσο  μεγαλύτερη είναι η θετική επίπτωση στην παγκόσμια υπερθέρμανση. Η μείωση της ταφής των απορριμμάτων μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως το αέριο, το μεθάνιο, το διοξείδιο του άνθρακα και τα λοιπά αέρια του θερμοκηπίου.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι το μεθάνιο είναι 25 φορές πιο βλαβερό, για την υπερθέρμανση του πλανήτη, σε σχέση με τις εκπομπές του διοξειδίου του  άνθρακα.

Μειώνουμε τα βλαβερά χημικά λιπάσματα και επιστρέφουμε στη φύση ό,τι της ανήκει.

Η παραγωγή χημικών λιπασμάτων αποτελεί μία πολύ εργοβόρα  διαδικασία. Απαιτεί κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Τα χημικά λιπάσματα, αυτά συνήθως, προσθέτουν μεγάλες ποσότητες βλαβερών ουσιών  στο περιβάλλον.

Αντίθετα, το λίπασμα που παράγεται από τη φυσική διαδικασία της κομποστοποίησης, δεν είναι εργοβόρο κατά την παραγωγή του και  κατά τη χρήση του δεν έχει τις βλαβερές συνέπειες των χημικών λιπασμάτων.

Είναι γνωστές οι συνέπειες, από την υπερκατανάλωση και την αλόγιστη χρήση των χημικών λιπασμάτων, στον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον.

Η αλλαγή της μεθόδου λίπανσης των καλλιεργειών, η αντικατάσταση των χημικών λιπασμάτων από φυσικά πράσινα εδαφοβελτιωτικά, μέσω της κομποστοποίησης, βοηθάει   την ανθρωπότητα και το περιβάλλον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

Το τρίπτυχο Άνθρωπος – Περιβάλλον – Οικονομία επιβάλουν την κομποστοποίηση ως βασική μέθοδο στην διαχείριση των οργανικών αποβλήτων .

Εκτός των όσων έχουμε έως τώρα επισημάνει, αναφέρουμε συνοπτικά τους λόγους που κάνουν επιτακτική την κομποστοποίηση:

  • Η ελληνική Γη έχει τεράστια ανάγκη από οργανική ουσία, λόγω της πολύ χαμηλής περιεκτικότητάς της.
  • Με βάση τις αναλύσεις και μελέτες του ΕΛΚΕΘΕ, το 35% των ελληνικών εδαφών με την κλιματική κρίση κινδυνεύουν, σταδιακά, να ερημοποιηθούν.
  • Η εντατική χρήση του κομπόστ αντιμετωπίζει την διάβρωση των εδαφών.
  • Η χρήση του κομπόστ στη γεωργία βοηθά στην εξοικονόμηση και τη σωστή διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων μας.
  • Η κομποστοποίηση είναι η οικονομικότερη μέθοδος διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων.
  • Η κομποστοποίηση, ως η πλέον φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση αποβλήτων, έχει την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή και συναίνεση.

Σημαντικό Πλεονέκτημα

Η μέθοδος δίνει περαιτέρω περιθώρια εφαρμογής της ανακύκλωσης στα υπόλοιπα υλικά (χαρτικά, μέταλλα, γυαλιά). Μία μικρή ποσότητα οργανικών απορριμμάτων, η οποία τοποθετείται σε κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων, είναι ικανή να <<καταστρέψει>>  μεγάλη ποσότητα υλικών τα οποία θα μπορούσαν, δευτερογενώς, να ανακυκλωθούν.

Από την στιγμή που  συλλέγουμε στον καφέ κάδο  οργανικά απόβλητα, έχουμε τη  δυνατότητα να έχουμε πιο <<καθαρούς>>  κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να είναι πιο αποδοτική η δευτερογενής ανακύκλωση του περιεχομένου τους.

Ακόμη, η διεύρυνση της χρήσης του καφέ κάδου, σταδιακά, δίνει στο Δήμο την δυνατότητα να αναπτύξει ένα μεγαλύτερο δίκτυο κάδων ανακύκλωσης  λοιπών υλικών, με την ταυτόχρονη μείωση του δικτύου των κάδων για τα σύμμεικτα απορρίμματα.