Η οικιακή – επιτόπια κομποστοποίηση είναι διαφορετική διαδικασία από την διαλογή στην πηγή

Θα πρέπει να κάνουμε τον απαραίτητο διαχωρισμό, μεταξύ της επιτόπιας οικιακής κομποστοποίησης και της διαλογής στην πηγή, που αφορά σε διαχωρισμό των βιοαποβλήτων, πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη μάζα  των απορριμμάτων.

Η οικιακή ή επιτόπια κομποστοποίηση είναι η διαδικασία της ολικής διαχείρισης των οικιακών βιοαποβλήτων εντός των οικιών, κήπων, δημόσιων χώρων πρασίνου, σχολείων, ξενοδοχείων, στρατοπέδων κλπ. Η συνολική διαχείριση αυτή ολοκληρώνεται επιτόπου με την παραγωγή κομπόστ. Με την παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται μεταφορά βιοαποβλήτων και ο χώρος επεξεργασίας είναι περιορισμένος. Συνήθως, γίνεται χρήση μικρών κομποστοποιητών (κάδοι οικιακής κομποστοποίησης), ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου, της ποσότητας βιοαποβλήτων, του χρόνου για τη διαδικασία της ωρίμανσης του κομπόστ και λοιπές ειδικές ανάγκες της οικίας, του σχολείου, του ξενοδοχείου κλπ.

Η παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα σε Δήμους όπως ο δικός μας. Η μεγάλη οικιστική πύκνωση είναι ο σοβαρότερος ανασταλτικός παράγοντας.

Η οικιακή επιτόπια κομποστοποίηση στοχεύει στην εκτροπή  των οργανικών υπολειμμάτων κουζίνας και κήπων, που παράγουν τα νοικοκυριά και οι μικρές μονάδες.

Στη δική μας περίπτωση, στο Δήμο μας με την διαλογή στη πηγή, ο καφέ κάδος  αφορά τη συλλογή των βιοαποβλήτων, μετά το διαχωρισμό τους από τους Δημότες και πριν αναμειχθούν με την υπόλοιπη μάζα των απορριμμάτων. Την αρχική διαλογή και συλλογή  κάνουν οι δημότες,  την δε  αποκομιδή των καφέ κάδων και τη  μεταφορά του υλικού κάνουν  οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, προς  κεντρικές μονάδες διαχείρισης βιοαποβλήτων. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας κομποστοποίησης διενεργείται σε μονάδες κεντρικές και όχι εντός των οικιών.

Η διαδικασία αυτή ενδείκνυται για το Δήμο μας και ήδη λειτουργεί.

Για την συλλογή των οικιακών βιοαποβλήτων ο Δήμος έχει προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό (καφέ απορριμματοφόρο, καφέ κάδους κλπ) .