Που πάνε τα βιοαπόβλητα;

Τα βιοαπόβλητα, τα οποία οι Δημότες τοποθετούν στον καφέ  κάδο, ο Δήμος με τα ειδικά απορριμματοφόρα του τα  μεταφέρει στο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης (ΕΜΑ), που διαθέτει ο ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος του Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α),  στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Στις παραπάνω εγκαταστάσεις, γίνεται η  επεξεργασία του υλικού, με σκοπό  την παραγωγή κομπόστ πολύ υψηλής ποιότητας. Το παραγόμενο  κομπόστ  είναι κατάλληλο, τόσο για επαγγελματική όσο και για την  οικιακή χρήση. Έχει πιστοποίηση για βιολογικές καλλιέργειες και  ενδείκνυται για καλλιέργειες στην ανθοκομία και στις εφαρμογές πρασίνου. Η διάθεση του συγκεκριμένου  κομπόστ γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ, σε συνεργασία  με τους δήμους της Αττικής. Αποτελεί αυτή την στιγμή, ίσως την  πιο σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια μαζικής παραγωγής κομπόστ στην πατρίδα μας.