Τι δεν βάζουμε στον καφέ κάδο

Στη διαδικασία ανακύκλωσης πολύ σημαντική θέση έχει η σωστή διαλογή των υλικών και η τοποθέτησή τους στο σωστό ρεύμα ανακύκλωσης .

Μία μικρή ποσότητα υλικού, όταν τοποθετηθεί σε λάθος κάδο, είναι ικανή να καταστρέψει μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών.

Η διαδικασία, με την οποία ανακυκλώνουμε τα υλικά είναι προσαρμοσμένη στις ιδιότητες των συγκεκριμένων υλικών.

Για παράδειγμα, για το υλικό που συλλέγουμε στους μπλε κάδους (συσκευασίες, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα) είναι δυνατόν, αρχικά, να γίνει ξεχωριστή διαλογή και στη συνέχεια να ανακυκλωθεί.

Η παραπάνω διαδικασία έχει μία βασική προϋπόθεση:

Να μην έχει καταστραφεί το υλικό από πρόσμιξη άλλων υλικών, όπως οργανικά απόβλητα.

Το ίδιο ισχύει, αν αντιστρέψουμε τους όρους και στη θέση του μπλε κάδου βάλουμε τον καφέ κάδο.

Βασική προϋπόθεση για τη σωστή χρήση του καφέ κάδου είναι η γνώση των υλικών τα οποία δεν επιτρέπεται να ρίχνουμε στους κάδους.

Απαγορεύεται να ρίχνουμε στους καφέ κάδους:

-Γυαλί ( χρησιμοποιούμε τους ειδικούς κάδους <<καμπάνες>>).

-Συσκευασίες πλαστικού, χαρτί, μέταλλο, χαρτόνι (μπλε κάδος).

-Κάψουλες καφέ.

-Ρούχα, υφάσματα, παπούτσια (κόκκινος κάδος).

-Λάδια, μαργαρίνες, βούτυρο, λίπη.

-Χαρτί υγείας, πάνες κλπ.

-Ξύλινα αντικείμενα.

-Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές( ειδικός κάδος).

-Μπαταρίες (ειδικός κάδος).

-Αποτσίγαρα, γόπες, τσιγάρων.

-Τροφές ζώων και περιττώματα ζώων.

-Ογκώδη αντικείμενα, στρώματα, υλικά οικοδομών, μπάζα κλπ (ειδικός κάδος).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πάντα να θυμόμαστε, ότι μία μικρή ποσότητα λάθος υλικού, σε λάθος κάδο, καταστρέφει πολλαπλάσια ποσότητα χρήσιμων υλικών.