Τι είναι ο καφέ κάδος

Είναι ο κάδος, μέσα στον οποίο συλλέγουμε τα οργανικά μας  βιοαπόβλητα.

Ο καφέ κάδος είναι ο τρόπος, με τον οποίο ξεκινάει η διαδικασία κομποστοποίησης,δηλαδή ο φυσικός και άμεσος τρόπος ανακύκλωσης  των οργανικών υπολειμμάτων.

Στον καφέ κάδο συλλέγουμε οργανικά υλικά, υπολείμματα φαγητού, λαχανικών, φρούτων, λουλουδιών κλπ, με σκοπό την κομποστοποίηση, την φυσική μετατροπή των παραπάνω υλικών  σε χρήσιμο λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό ή όπως αλλιώς το λένε κομπόστ.

Αυτή η φυσική διαδικασία ανακύκλωσης μετατρέπει ένα υλικό, το οποίο κάποιοι αποκαλούν <<σκουπίδια>>, χωρίς καμία επιβάρυνση για τη φύση, σε λίπασμα εξαιρετικά χρήσιμο για όλους.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η φύση από μόνη της δεν παράγει απορρίμματα.  Έχει τους φυσικούς μηχανισμούς, ώστε αυτό που για έναν οργανισμό αποτελεί   απόβλητο για κάποιον άλλο  οργανισμό να θεωρείται χρήσιμο υλικό. Η δράση όμως του ανθρώπου επεμβαίνει σε αυτόν το φυσικό κύκλο. Η ανακύκλωση των υλικών λειτουργεί ανασταλτικά στο αποτέλεσμα  αυτής της ανθρωπογενούς δράσης.

Η ανακύκλωση των υλικών περιορίζει τις ποσότητες των απορριμμάτων, μειώνει την ανάγκη για εύρεση  νέων πηγών πρώτων υλών,  διευκολύνει τη διαχείρισή τους, μειώνει τη ρύπανση του εδάφους, των υδάτων , της ατμόσφαιρας,  προστατεύει τη δημόσια υγεία, προκαλεί αύξηση ζήτησης ανακυκλώσιμων υλικών, και, μέσω της κυκλικής οικονομίας, δημιουργεί νέες  θέσεις εργασίας .

Ο Δήμος μας με ειδικά απορριμματοφόρα, τα καφέ απορριμματοφόρα και με το δίκτυο των καφέ  κάδων, τους οποίους  σταδιακά  αναπτύσσει ,  δημιουργεί την  υποδομή για την ορθή διαχείριση των οργανικών βιοαπόβλητων .

Η επιλογή χρώματος για τους κάδους (μπλε, πράσινος, κίτρινος ,καφέ κλπ), καθώς και το υλικό που δέχεται, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για την πατρίδα μας ο καφέ κάδος είναι αυτός που δέχεται τα βιοαπόβλητά μας.